Press Centar – Najava

“Ljubav prema ikoni”
U sredu 1. novembra u 19 sati u Kući Đure Jakšića biće otvorena izložba Suzane Žunković “Ljubav prema ikoni”. Izložbu će otvoriti njegovo preosveštenstvo Episkop Budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije (Mićović)
Ljubav prema ikoni
Svi znamo da je Bog stvorio čoveka i sve oko njega. Znamo takođe, da bismo sačuvali sebe i sve oko nas, mora da se poštuju pravila življenja. Pojavom Božijeg sina Isusa Hrista počele su da se grade crkve, čiji je zadatak da nam pomognu da shvatimo sve ono što su pravila Božija, odnosno pravila življenja. Na tom putu, od početka do danas, pojavili su se ljudi koji su svojim delom činili da se shvati suština Božije želje, da svi živimo u miru i ljubavi i da čuvamo sve ono što je Bog stvorio. Ti ljudi su sveti, ili kako ih mi zovemo „sveci“. Neko je davno rekao „Ono što pesnik može da kaže rečima, to slikar može da kaže četkom i bojom“. Sa pojavom crkve pojavili su se i crkveni slikari, koji i danas slikaju naše svece i događaje koji nas uče šta treba da radimo da bismo ispoštovali Boga. Tako postoje fresko slikari i ikono slikari, ili kako ih zovemo ikonopisci. Suzana Žunković je jedan od onih ikonopisaca koja to radi odlično. Imala je sreću da su je učili ikonopisanju izvanredni ljudi, kao što su Petar Bilić i Ivan Nisinger. Slikajući ikone za pozadinu koristi zlato, a zna se da je zlato simbol božanske svetlosti. Kada prvi put vidite ikonu koju je naslikala Suzana osećate se dobro. Interesantno, posle nekog vremena imate želju da tu ikonu vidite ponovo. Čini vam se da niste sve čuli što ikona želi da vam kaže. U kućama dobronamernih ljudi, ili kako ih zovemo „vernici“, nalaze se na zidovima ikone, koje nisu samo ukras, već pre svega verovanje u ono što nas ikona uči kada je naša vera u pitanju. Zanimljivo, ti naši vernici uče svoju decu da vole i poštuju ono što oni stvarno jesu, a ikone im u tome pomažu. Poželimo svim ljudima da poštuju i vole Boga, kao i crkvu koja će učiti sve nas i nove generacije da volimo crkveno slikarstvo puno simbola. Simbola koji nas uče da poštujemo Božija pravila, koja će učiniti da sutra bude još bolje.
Radovan Mića Trnavac, akademski slikar

Jevanđelje kao riječ Božja i pravoslavni ikonopis su kao lice i naličje jedne te iste stvarnosti. Ono što je riječ Božja za čovjekov um, to je ikona za oči. Kao što riječ Božja prosvećuje i osvećuje um, tako ikona, urađena osvećenom rukom sveštenoslužitelja božanske ljepote, oplemenjuje i prosvetljuje ljudske oči. Blagotvorna dejstva jevanđelskeriječi i osvećene ljepote silaze preko uma i vida u srce, tu se objedinjuju, oduhovljuju i ohristovljuju ličnost hrišćanina, dajući mu novi kvalitet života…
Odvaživši se za sveobuhvatni podvig ikonopisa Suzana je svoj talenat za lijepo posvetila slavi Božjoj koja se javlja kroz lice ovaploćenog Boga i njegovih svetih, kao na Praznik Preobraženja. Ulažući svoju vjeru, molitvu, trud i znanje u ovu službu, ona je ikonopisne boje, sjedinjene u likove svetih, učinila prijemčivim za božansku netvarnu svjetlost, a ikoničke likove za primanje osvećenja od prvolika. Zato njene ikone mogu da se, sa radošću i svečano uključe u liturgijsko slavlje, da budu dragocjeni sudionik ljepote Doma Božijeg…
Joanikije (Mićović), Episkop budimljansko-nikšićki

Suzana Žunković
Rođena u Beogradu 1972 godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. Radila je na pravnim poslovima u nekoliko značajnih institucija. Sada je na funkciji Direktora službe za pravne poslove i nabavke u društvu “Dipos” d.o.o. Ikonopisom se bavi od 2008.godine. Usavršila je zanat u ikonopisnoj radionici Petra Bilića pri Hramu Svetog Save u Beogradu, a potom kod ikonopisca Ivana Nisingera. Ikone joj ukrašavaju veći broj manastira Budimljansko Nikšićke eparhije kao i crkava i privatnih domova. Tronske ikone Stradalna i Glikofilusa nalaze se u Manastiru Đurđevi Stupovi u Beranama, sedištu Budimljansko nikšićke eparhije. Oslikani krst nošen u Jerusalimu na Vaskrs 2010.godine je u manastiru Đurđevi stupovi. Lepotu svoje duhovne energije pored ikonopisa, često prenosi i na pastele i ulja na platnu.